ما در کجاي اروپا هستيم؟

ما در کجاي اروپا هستيم؟

 

نوشته: شوراي نويسندگان

منبع: يديعوت آهارانوت

ترجمه: سعيد پاکتچي spinfo@gawab.com 

 

مقاله حاضر درباره اقتصاد اسراييل به رشته تحرير در آمده است.

 

روزنامه «گلوبس» هر ساله کنگره‌اي در مورد مسائل بازرگاني برگزار مي‌کند. تعداد و نوع شرکت کنندگان از داخل و خارج کشور در کنگره موجب مباهات اين روزنامه بوده است. کنگره امسال شوق برانگيز و در عين حال وحشتناک بود چرا که حاضران در کنگره آن را به يک باشگاه مدح و ثنا خواني تبديل کردند و شنوندگان باورشان شد که وضعيت فعلي ما به عنوان يک جامعه، اقتصاد و کشور، بهتر از هر زمان گذشته است.جو رضايت بيش از اندازه از خود، تا حد زيادي مرا مي‌ترساند زيرا نشانه وجود خفقان شديدي در مقابل ابراز و بيان مشکلات است. گويا مشکل فقر، خشونت، شکافهاي طبقاتي، مشکلات ناشي از همجواري با همسايگان و حتي بحران آموزشي و خشم معلمان عصباني از سخنان اولمرت درباره دستاوردها وي، از بين رفته و يا اصلاً وجود نداشته اند.


مرکز ترغيب عدالت اجتماعي اسراييل جزوه‌اي دقيق منتشر کرده است که «نگاهي مقايسه‌اي به فقر و نابساماني اجتماعي در اسراييل و کشورهاي اتحاديه اروپا» نام دارد. نويسنده آن «حجيت عوفيف» است. منابع وي در اين تحقيق، محققان دفتر مرکزي آمار، بيمه ملي و اتحاديه آمار اروپا بوده است.


دو سال پيش اتحاديه اروپا فهرستي منتشر کرد متشکل از 20 جدول مربوط به فقر، و در اين فهرست خطر فقر و نابساماني اجتماعي را تأييد کرد. اطلاعاتي که در اين جزوه آمده با اين جدول‌ها مطابقت دارد. در اين نوشته آمده است که «اسراييل داراي جامعه‌اي با تفاوت‌ها و شکافهاي متعددي است و فقر موجود در آن، در اروپا نظير ندارد».


اينگ گزيده‌اي از آن اطلاعات ناگوار را، که در اکثر آنها آمار سال 2005 مد نظر قرار گرفته، از نظرتان مي‌گذرد:

·        39 درصد از کودکان اسراييل زير 15 سال، زير خط فقر زندگي مي‌کنند. در حالي که ميانگين اين عدد در اروپا 18 درصد است. تعدادي از کشورهاي اروپايي از، جمله پرتغال، يونان، فرانسه و انگلستان در پنج سال اخير موفق شده‌اند درصد کودکان  مواجه با فقر را کاهش دهند. ولي در اسراييل طبق آمار، ميزان فقر کودکان از 32 درصد به 39 درصد افزايش يافته است.

·        30 درصد از مجموع اسراييلي‌ها زير خط فقر زندگي مي‌کنند. در حالي که در اروپا ميانگين فقيران از 16 درصد تجاوز نمي‌کنند.

·        فقر در اسراييل در مقايسه با اروپا نه تنها وسيعتر، بلکه عميق‌تر نيز هست. درآمد متوسط يک فقير اسراييلي کمتر از 30 درصد ميزان خط فقر است، ولي اين ميانگين براي يک فقير اروپايي تنها 20 درصد است.

·        در اسراييل به علت کاهش اعتبارات اختصاص داده شده به خانواده‌هاي داراي يک سرپرست، ميانگين فقيران در اين خانواده‌ها به 46 درصد افزايش يافته است که در مقايسه با تمام کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، يک رکورد به حساب مي‌آيد.

·        دولت‌هاي اسراييل از جمله دولت اخير به خود دلداري مي‌دهد که علي‌رغم کاهش بودجه‌هاي اجتماعي، شبکه امنيت اقتصادي افراد از کار افتاده را حفظ کرده است. اما نتايح مرکز ترغيب عدالت اجتماعي با اين گمان در تناقض است. اطلاعات اين مرکز حاکي است 40 درصد افراد بيکار اسراييل  زير خط فقر قرار دارند، ولي در اتحاديه اروپا اين ميزان، 23 درصد است. علت اين اختلاف چيست؟ سياست دولتي در کشورهاي اتحاديه اروپا.  سياست دولتي- مردمي موفق شده است 77 درصد شهروندان سالمند از کار افتاده را از فقر نجات دهد، اما در اسراييل اين ميزان تنها 60 درصد است.

·        در کشورهاي اتحاديه اروپا سياست پرداخت اعتبارات و واگذاري‌ها موفق شده است
 35 درصد از درآمدهاي اقتصادي فقيران را به بالاي خط فقر بکشاند. در اسراييل اين سياست بخيل‌تر بوده و تنها 10 درصد از فقيران را نجات داده است. نافرجامي سيستم‌هاي امدادرساني اجتماعي در اسراييل به طور ويژه‌ متوجه کودکان بوده، به طوري که تنها 5 درصد از کودکان فقير اسراييلي به برکت اعتبارات مختلف، از وضعيت نابسامان خود بيرون مي‌آيند. اما در اتحاديه اروپا، ميانگين چنين کودکاني به 40 درصد مي‌رسد.

·        و آخرين اطلاعات درباره نابرابري است. جدول نابرابري درآمدها در اسراييل بيش از يک سوم مقياس متوسط اتحاديه اروپاست. درست است که شکاف بين فقيران و پولداران در تمام جهان غرب وسعت يافته است اما اين وسعت در بين اسراييلي ها به مراتب بيشتر است.


بنابراين درست است که در تابستان گذشته در چارچوب بحث و تبادل نظرهاي مربوط به بودجه، دستور کار اقتصادي اجتماعي سال‌هاي 2008 تا 2010 در دولت به تصويب رسيد و اهدافي کمّي براي تحقق آن مطرح شد، ولي يک بررسي آماري ساده نشان مي‌دهد که حتي اگر اين اهداف به طور کامل تحقق يابند و درآمد فقرا سالانه 8/3 درصد، در مقابل افزايش 5/3 درصدي درآمد متوسط هر فرد (هدف دولت)، افزايش يابد، ميزان فقر در اسراييل تنها با ميانگين بسيار اندکي کاهش خواهد يافت.


کنگره بازرگاني «گلوبس» مسئول فقر اسراييل نيست، ولي اين کنگره نمي‌تواند به خود اجازه دهد که فقر موجود را ناديده انگارد.

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
شس

سسط